Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρώτη Συνάντηση Θεματικής Παιδείας

Η πρώτη συνάντηση της θεματικής της παιδείας για το Φεστιβάλ των Νέων ΣΥΡΙΖΑ για θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/9, στις 14:00 στα Γραφεία της εφημερίδας "Εποχή" (Ακαδημίας 62 και Μαυρομιχάλη, 5ος όροφος).