Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρώτη Συνάντηση Θεματικής Δημοκρατίας

Η πρώτη συνάντηση της θεματικής της δημοκρατίας για το Φεστιβάλ των Νέων ΣΥΡΙΖΑ για  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/9 στις 16:00, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (Βαλτετσίου 39).