Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρώτη Συνάντηση Θεματικής Οικολογίας / Περιβάλλοντος

Η πρώτη συνάντηση της θεματικής οικολογίας / περιβάλλοντος για το φεστιβάλ των Νέων ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/9 στις 19:00, στα γραφεάα της νεολαιάς ΣΥΝ (Θεμιστοκλεους 52).